The Scramble Show Reports
Nyutabaru 2011
JASDF Nyutabaru Air Show
Date: 4-12-2011
78-1024 C-1 402 Hikotai  
95-1083 C-130H 401 Hikotai  
13-8520 F-2A 6 Hikotai  
57-8369, 67-8391 F-4EJ Kai 301 Hikotai  
97-8420, 07-8436 F-4EJ Kai 301 Hikotai  
57-6909 RF-4E 501 Hikotai  
52-8861, 62-8877 F-15J 23 Hikotai  
32-8081 F-15DJ Hiko Kyodotai  
32-8084 F-15DJ 23 Hikotai  
87-4486 CH-47J Kasagu Her. Kuyutai  
48-4559, 88-4586 UH-60J Nyutabaru Kyunantai  
69-5127 T-2 pres. Hiko Kyodotai mks  
1-6-5626 T-4 23 Hikotai  
46-5912 T-7 12 Hiko Kyoikudan  
21-5062 T-400 41 Kyoiku Hikotai  
85-3253 U-4 Koku Shien Hikotai  
02-3027, 12-3028 U-125A Nyutabaru Kyunantai  
5028 P-3C 1 Kokutai  
T-4s of the Blue Impulse:
 
46-5730/1, 46-5726/2, 26-5805/3, 66-5745/4,
 
46-5731/5, 46-5728/6, 46-5729
 

 

Send Updates!
Visit live casinos site livecasinogo.ca. Best slots online slotspie.ca