The Scramble Show Reports
Gifu 2011
JASDF Gifu Air Show
Date: 27-11-2011
Static:
 
28-1002 C-1 Hiko Kaihatsu Jikken Dan  
18-1202 XC-2 TRDI  
34-3454 E-2C Hiko Keikai Kanshitai  
63-8102 F-2B Hiko Kaihatsu Jikken dan  
17-8301 F-4EJ Hiko Kaihatsu Jikken dan  
37-8318 F-4EJ Hiko Kaihatsu Jikken dan  
47-6905 RF-4E 501 Hikotai  
32-8059 F-15DJ Hiko Kaihatsu Jikken dan  
73440/S AH-1S Akeno Koku Gakko  
43115/S UH-60JA Akeno Koku Gakko  
1-8-4572 UH-60J Kyunan Kyoikutai  
29-5103 T-2CCV pres.  
96-5606 T-4 Hiko Kaihatsu Jikken dan  
41-5053 T-400 41 Kyoiku Hikotai  
49-3043 U-125 Hiko Tenkentai  
22-3019 U-125A Kyunan Kyoikutai  
6001 BK-117 TRDI  
T-4s of the Blue Impulse:
 
46-5730/1, 46-5729/2, 26-5805/3, 66-5745/4,
 
46-5731/5, 46-5725/6, 46-5728
 
Flightline:
 
28-1001 C-1 Hiko Kaihatsu Jikken dan  
85-1079 C-130H 401 Hikotai  
63-8101 F-2B Hiko Kaihatsu Jikken dan  
47-8327, 47-8328 F-4EJ Hiko Kaihatsu Jikken dan  
72-8889 F-15J Hiko Kaihatsu Jikken dan  
86-5605 T-4 Hiko Kaihatsu Jikken dan  
56-5929 T-7 Hiko Kaihatsu Jikken dan  

 

Send Updates!
Visit live casinos site livecasinogo.ca. Best slots online slotspie.ca