* Veranderingen - belangrijk / Changes - Please read *

ImageThe rules for the Forums. Please note you have to comply with them before you post anything!

Locked
User avatar
Stefan
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 5437
Joined: 18 Sep 2002, 12:56
Subscriber Scramble Magazine: Stefan
Contact:

* Veranderingen - belangrijk / Changes - Please read *

Post by Stefan »

Hoi,

De juiste taal gebruiken
Zoals te zien is hebben we per forum met vlaggetjes aangegeven wat de toegestane taal is/talen zijn. Er is inhoudelijk geen verandering opgetreden maar het is nu nog duidelijker weergegeven. Aangezien het nu erg eenvoudig is om je aan de regels wat betreft de taal te houden gaan we vanaf nu alle postings die niet in de juiste taal zijn verwijderen zonder nader bericht. Dat geldt ook voor postings die vooraf gegaan worden door teksten als ‘sorry, in Dutch only’.

Waarom deze strakke lijn?
- we willen het message board voor iedereen toegankelijk en helder hebben
- het is een kleine moeite om de regels te lezen en je ernaar te gedragen
- het kost de moderatoren te veel tijd om correcties door te voeren en Priv.Msg’s daarover te sturen

Bedankjes en berichten zonder toegevoegde waarde
Verder moeten ‘bedankjes’ die geen verdere functie hebben dan het beleefd bedanken van een collega voor de hulp vanaf nu als Priv.Msg. (Private Message) verstuurd worden. We proberen hiermee niet de beleefdheid te ontmoedigen maar wel ons message board een beetje op te schonen. Publieke bedankjes zullen daarom ook verwijderd worden zonder nader bericht. Hetzelfde geldt voor replies die geen enkele toegevoegde waarde hebben (zulks ter beoordeling door de moderatoren). Deze ‘verwijderacties’ van gaan met name plaatsvinden bij de nieuwstopics (Military Message Board, Civil Message Board, etc.). Bij de forums met een socialer karakter (Photo Forum, etc.) zal dit niet toegepast worden.

PS
Deze veranderingen zijn niet onderhandelbaar en we verzoeken iedereen bij vragen rechtstreeks contact op te nemen met een van de moderatoren.

Groeten namens alle moderatoren,
Stefan

Hi,

Using the correct language
As can be seen we have added flags to all forums to indicate which languages are allowed. There is no change but we have added a visual aspect. As it is now very easy to comply to the rules as far as the language of your posting is we will, from now on, delete all postings that do not comply without further notice. This also applies to postings that are preceded by comments like ‘sorry, in Dutch only’.

Why introduce this strictness?
- we want the message board to be clear and accessible for every visitor
- it is very easy to get acquainted with the rules and behave accordingly
- the moderators are spending too much time correcting postings and sending Priv.Msgs about it

Thank yous and postings without any relevance
‘Thank you’ message with no other purpose than thanking a colleague for the help have to be posted as Priv.Msg. (Private Message) from now on. We are not trying to discourage courtesy but are working on cleaning up our message board. Public thank you messages will therefore also be deleted without further notice. The same goes for replies that do not add anything (in the opinion of the moderators). These ‘delete actions’ will mainly take place in the news topics (Military Message Board, Civil Message Board, etc.). Within the forums with a more social ring to it (Photo Forum, etc.) there will be no change.

PS
These changes are non-negotiable and ask you to contact one of the moderators in case of any questions.

Greetings on behalf of all moderators,
Stefan
Locked