The Scramble Show Reports
Mont de Marsan 2005

Date: 22 June 2005

Made by: Scramble, Pieter van 't Hof / SG Woensdrecht, Patrick Dirksen, Frank Mink, L'équipe de Sud-Ouest Spotters

Updated:  

Static:
FA56			F-16AM			349sm	spec mks 
FB05, FB21	    F-16BM		    nmks      
FB24		    F-16BM		    OCU	spec mks
43+96, 44+87	    Tornado IDS	    AG51      
ZA602/XII	    Tornado GR4	    12sq      
XZ399/EJ	    Jaquar GR3A	    6sq       
738/93-CJ	    C-135FR		    GRV00.093    
278/30-SG	    Mirage F1CT	    EC01.030    
649/330-AB	    Mirage F1CR	    EC05.330    
53/BZ		    Mirage 4P	    stored     
59/CF		    Mirage 4P	    ERS01.091    
92/330-AW	    Mirage 2000C	    EC05.330    
314/4-AX	    Mirage 2000N	    EC01.004    
372/4-CM	    Mirage 2000N	    EC03.004    
612/3-JK	    Mirage 2000D	    EC02.003    
306/330-ED	    Rafale B	    EC05.330    

Flying:
E90/330-AI, E99/330-AH	Alpha Jet E		EC05.330  
5152/61-PI		C-130H-30	    ET02.061  
451/339-JC		Falcon 20SNA	    CITac00.339
61/CH, 62/CI		Mirage 4P	    ERS01.091 
49/330-AN, 77/330-AX	Mir 2000-5F	    EC05.330  
315/4-BF, 332/4-BN	Mirage 2000N	    EC02.004  
320/4-CD		Mirage 2000N	    EC03.004  
354/4-BJ, 356/4-BX	Mirage 2000N	    EC02.004  
102/330-EF		Rafale C	    EC05.330  
305/330-EC		Rafale B	    EC05.330  
F-GPAB			Falcon 20	    AV DEF   

Elsewhere:
43/BP			Mirage 4A		pres. at gate
234			Mystere 4A	    pres. at gate
..			Mirage 3	    near tower  
Send Updates!